Home

Bedragen in euro’s per goed doel collecte 2018
Totale opbrengst alle goede doelen € 8118,45
Amnesty International
Jantje Beton
Nederlandse Hartstichting
Astmafonds/Longfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Maag Lever Darm Stichting
KWF Kankerbestrijding
Prinses Beatrix (Spier) Fonds
Nierstichting
Brandwondenstichting
401,09
649,95
977,39
753,44
522,29
768,59
1.354,44
709,89
756,14
574,39

Kosten inhouding 2% € 162,37.
Overboeking aan de fondsen € 7956,08

Het Comité Goede Doelen Week Well bedankt alle gulle gevers en ook de collectanten voor hun bereidwilligheid om deze collecteweek te doen slagen.
Ook volgend jaar hopen wij op U te kunnen rekenen.

Kijk onder Jaargangen voor meer informatie over de gezamenlijke collecte van de GDWW in voorgaande jaren.

Ontstaan van de Goede Doelen Week Well
In navolging van andere dorpen in Noord-Limburg ontstond in 2009 het plan om te komen tot een gezamenlijke collecte van goede doelen in Well. Collecteleiders van goede doelen hebben de nodige moeite collectanten te behouden en nieuwe te werven. Ook is er een ‘collectemoeheid’ bij burgers aan het ontstaan nu steeds meer goede doelen en lokale en regionale verenigingen langs de deur komen.

Bij een gezamenijke collecte wordt er één keer aangebeld bij de dorpelingen voor meerdere goede doelen.
Verder voordeel is de goede bezetting in de buitengebieden door het vergrote samengevoegde collectantenbestand.

Als belangrijkste nadelen worden gezien dat de landelijke mediacampagnes niet meer aansluiten op een lokale collecte en verminderde profilering van het goede doel. Dat laatste bezwaar menen wij te kunnen ondervangen door regelmatige lokale publicaties en deze website waar de goede doelen worden gepromoot.