Anjerfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, is ook wel bekend als het Anjerfonds, stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland, op grote en kleine schaal.
Bijzondere initiatieven en talent worden aangemoedigd met financiële bijdragen. De harmonie is altijd nauw betrokken geweest bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Eerst jarenlang door het verkopen van Anjerloten en sinds vorig jaar door middel van de collecte. Hierdoor kunnen wij regelmatig een beroep doen op financiële steun van het Anjerfonds. Bovendien is een derde deel van Uw gift voor het PB Cultuurfonds voor Harmonie “De Vriendenkring” in Well bestemd.
Meer info: Prins Bernard Cultuurfonds