Nierstichting

De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten. Daarom zetten we alles op alles om te bereiken, dat een nierziekte eerder wordt opgespoord en behandeld.

Vroegtijdige en adequate behandeling kan het ziekteproces afremmen, zodat dialyse kan worden uitgesteld of zelfs voorkomen.
Steun dus ook de Nierstichting tijdens de Goede Doelen week Well !!!!