Oprichting stichting GDWW

Oprichting stichting Goede Doelen Week Well

Op 4 maart 2011 werd ten kantore van notaris Rieff te Bergen de stichting Goede Doelen Week Well opgericht.
Op de foto ziet u van notaris Rieff de oprichtingsakte tekenen, naast hem Mw. M. Ummenthum (secr). Staand van links naar rechts; Mw. R. Derks (collectantenleider), Dhr. J. Claessens (vrz) en Mw. C. van Soest (collectantenleider).